Стилът на новото поколение

Всяко време си има по няколко характерни стила на живот. Под стил на живот разбирайте разбиране за света, предпочитания за мода, музика, филми и прочие. Във всяка една епоха се открояват няколко, които определят различните субкултури. Те произлизат именно от интересите на техните представители, от начина, по който възприемат света и изкуството.

В днешно време обаче, наблюдаваме една липса на категоричен стил у младежите. Те са продукт на едно съвсем различно време, в което всеки един стил от миналото е напълно възможно да се появи отново и да разцъфти с нови цветове.

На практика се опитвам да кажа, че децата на новото време не се определят само с една субкултура. Те намират приятното и интересното за себе си от всяка една позната ни до сега, избират музика и изкуство от всеки един стил и жанр, и формират една смесица от всички тези стилове, като създават своя собствена еклектика от цветове, форми и възприятия за света.

Може би много по-добър начин, благодарение на който не се придържат към ограниченията на собствената си култура, а се стараят да вземат всичко, което им харесва от всяка една култура, до която са имали възможност да се докоснат.

Така ако гледаме малко по-мащабно, то новото поколение е напълно способно да размие традиционните норми на своето общество и да привнесе всяка една ценност от другите в своето ежедневие. По този начин можем да говорим освен за “граждани на света”, но и за “хората на света”.

Google+ Comments