You are here: Home >Archive for August, 2013

За обичта

„В началото бе словото.“ Пардон, в началото и в средата, и по средата на средата, и в края, и в края на края бе обичта във всичките й проявления и измерения: облагородяваща, прераждаща, съзидаваща, изпепеляваща, вдъхновяваща… Толкова много думи са изказани за нея, толкова песни са изпети, толкова листа са изписани, а един глагол и […]

Tags: , ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS