You are here: Home >Posts Tagged ‘: пирамида на потребностите

Режимът 8/8/8 и защо посягам към сиренето на Лакрима всяка сутрин

Да спиш, да работиш и да се храниш – това  са трите основни дейности, които извършваме, за да съществуваме. Още Удроу Маслоу е класифицирал тези потребности като физиологични и основополагащи, като те попадат в първото ниво на неговата известна пирамида с йерархията на човешките потребности. Какво следва от това ли? Че животът е 8 часа […]

Tags: , , , , , , , , ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS